Age of Empires II: HD Edition SK

=====================
S L O V E N Č I N A    P R E

Age of Empires II: HD Edition

Verzia: 4.5.0 (25.11.2015)
Autor: Miro „Valec“ Valko
=====================

Preložená je kompletne celá hra, teda ťaženia a scenáre, texty medzi misiami a historická encyklopédia. Lokalizácia obsahuje vo všetkých častiach úplnú slovenskú diakritiku. Inštalačný program doinštaluje do systému náhradné písma, ktoré môžete používať aj v iných aplikáciách.

Zmeny vo verzii 4.5.0:
– doplnené nové texty verzií 4.4, 4.5
– premenovaná jednotka „Vrhač z praku“ na „Prakovník“
– opravené chyby
– upravené mená niektorých vodcov
– doplnený čiastočný preklad datadisku Age of Empires II HD: The African Kingdoms (história, jednotky, ťaženie za Berberov, nie sú však preložené ostatné ťaženia)

Zmeny vo verzii 4.3.1 (20. septembra 2015):
– opravená chyba v kódovaní súborov slovenčiny verzie 4.x pre verzie hry 3.x

Zmeny vo verzii 4.3.0 (25. augusta 2015):
– doplnené preklady textov verzie 4.3.729236, 4.3.738906 (nie je možné preložiť filtre manažéra aktualizácií)

Zmeny vo verzii 4.2.2 (19. júla 2015):
– do inštalátora doplnená detekcia niektorých ďalších verzií hry
– opravené preklepy

Zmeny vo verzii 4.2.1 (6. júla 2015):
– doplnené opravy a nové texty verzie 4.2.681794 (pre manažér modifikácií)

Zmeny vo verzii 4.2 (3. júla 2015):
– pridaná podpora pre novú štruktúru súborov verzie 4.x
– doplnený preklad nových textov
– preklad už viac neprepisuje anglické texty, namiesto toho je pridaný do hry ako ďalší jazyk

Zmeny vo verzii 3.9 (13. apríla 2015):
– doplnený preklad nových textov verzie 3.9
– opravené drobné chyby v histórii (Angličania)

Zmeny vo verzii 3.8.1 (29. septembra 2014):
– zaistená kompatibilita inštalátora s verziou 3.8 (3.8.2662 a 3.8.2651)

Zmeny vo verzii 3.7.1 (1. septembra 2014):
– opravený problém s chybnou inštaláciou lokalizácie pre základnú hru vo verzii 3.7

Zmeny vo verzii 3.7:
– doplnený preklad nových textov verzie 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
– upravená veľkosť písma v základnej ponuke a textoch medzi scenármi ťažení The Forgotten
– opravené chyby a preklepy v histórii a textoch medzi scenármi
– korigované mená niektorých vodcov a hrdinov

Zmeny vo verzii 3.3.1 (18. marca 2014):
– v inštalátore upravená detekcia hry v Steame
– opravené chyby a preklepy v histórii

Zmeny vo verzii 3.3 (12. marca 2014):
– doplnený preklad nových textov verzie 3.3, El Dorado
– opravené chyby a preklepy

Zmeny vo verzii 3.2 (22. februára 2014):
– doplnený preklad nových textov verzie 3.0, 3.1 a 3.2
– opravené chyby a preklepy

Zmeny vo verzii 2.8  (25. septembra 2013):
– doplnený preklad nových textov verzie 2.8
– opravené drobné chyby
– drobná úprava inštalačného programu

Zmeny vo verzii 2.6 (19. augusta 2013):
– doplnený preklad nových textov verzie 2.6
– nutné skrátenie popisov jednotiek, pretože sa v nápovede nezobrazovali celé spôsobovali pád hry

Zmeny vo verzii 2.5 (22. júla 2013):
– doplnený preklad nových textov verzie 2.5
– opravené chyby a nepresnosti v preklade
– odinštalátor presunutý z profilu používateľa do „ProgramData“
– pri aktualizácii z verzie 2.3 je potrebné lokalizáciu najprv odinštalovať

Zmeny vo verzii 2.3 (1. júla 2013):
– úplná korektúra všetkých textov
– premenované niektoré jednotky
– odstránené množstvo chýb a nepresností
– možnosť vytvorenia odinštalátora

Chyby môžete reportovať prostredníctvom nižšie uvedeného emailu.

Táto slovenská lokalizácia je FREEWARE, t.j. môže byť voľne šírená.
=====================
* kontakt: mvalec@atlas.sk *

http://www.lokalizacie.sk/preklady/28-age-of-empires-ii-hd-edition/

Online kníhkupectvo BUX.sk
Častý návštevník webu, ktorého najviac bavia indie hry, pretože podľa jeho názoru majú v sebe "ducha zábavy a kreativity". Za svoj doteraz najväčší prekladateľský úspech považuje slovenčinu do Outlast.